Kwestie badań laboratoryjnych

Badanie USG w znaczącej liczbie sytuacji wykonywane jest w sytuacji bólu w o niewiadomym pochodzeniu. Czasem w pewnych sytuacjach pacjent przychodzi do lekarza z informacją o odczuwalnym bólu, lecz ciężko jest ocenić, jakie jest źródło tego bólu, dlatego że wszystkie badania laboratoryjne wyglądają dobrze i na 1-szy rzut oka pacjent taki może się wydawać zdrowy. Jednakże ultrasonografia w tym wyrafinowane mechanizmy interpretacji, które wykorzystywane są w pracy specjalistów USG, pozwalają wycenić źródło problemu i jednocześnie też ułatwiają podjęcie adekwatnego leczenia.

W części przypadków za zły stan zdrowia i ból odpowiada zwiększenie konkretnego narządu. Dosłownie gdy w organizmie nie pojawi się stan zapalny, określony narząd może być powiększony i tym samym mogłem może uciskać na inne narządy bądź również to inne narządy mogą uciskać na ten narząd. Polskie Towarzystwo ultrasonografii zdąży więc do możliwej zmiany starszego typu aparatów na nowsze, które będą w stanie równocześnie gruntownie zmierzyć określony narząd, lub ewentualnie oszacować ilość płynów limfatyczny bądź krwi w danym narządzie, a przez to postawić odpowiednią diagnoza. Podstawy USG zakładają, że do stworzenia poprawnego badania potrzebna jest nie tylko specjalistyczna wiedza, i to nie taka, którą wynosimy ze studiów, lecz głównie ta, która jest rezultatem co najmniej kilkuletniej praktyki. W sytuacjach trudnych do zdiagnozowania młody radiolog nie poradzi sobie z oceną sytuacji i najprawdopodobniej umknie mu najważniejsza kwestia, która będzie niezwykle trudna do rozpoznania.

Zobacz: Badanie fast.